Đội hình
Ban Lanh dao
Lê Quốc Vượng
HLV Trưởng
Lê Quốc Vượng
Ngày sinh
20/02/1983

Chiều cao
174

Cân nặng
73

Quê quán
Nghệ An
Ban Lanh dao
Nguyễn Hoài Nam
Trợ lý HLV
Nguyễn Hoài Nam
Ngày sinh
13/08/1973

Chiều cao
175

Cân nặng
70

Quê quán
Nam Định
Ban Lanh dao
Nguyễn Trọng Giáp
Trợ lý HLV
Nguyễn Trọng Giáp
Ngày sinh
16/08/1986

Chiều cao
171

Cân nặng
64

Quê quán
Hòa Bình
Ban Lanh dao
Nguyễn Văn Hoán
Trợ lý HLV
Nguyễn Văn Hoán
Ngày sinh
12/10/1988

Chiều cao
165

Cân nặng
75

Quê quán
Nghệ An
Ban Lanh dao
Cao Thanh An
Cán bộ
Cao Thanh An
Ngày sinh
19/12/1992

Chiều cao
162

Cân nặng
58

Quê quán
Nghệ An
Ban Lanh dao
Lê Đình Minh
Cán bộ
Lê Đình Minh
Ngày sinh
23/05/1983

Chiều cao
165

Cân nặng
56

Quê quán
Thanh Hóa
Ban Lanh dao
Nguyễn Tuấn Anh
Cán bộ
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh
14/08/1989

Chiều cao
172

Cân nặng
72

Quê quán
Hòa Bình
1
Nguyễn Văn Chức
Thủ môn
Nguyễn Văn Chức
Ngày sinh
04/07/2002

Chiều cao
183

Cân nặng
72

Quê quán
Bắc Giang
23
Nguyễn Duy Dũng
Thủ môn
Nguyễn Duy Dũng
Ngày sinh
01/05/2002

Chiều cao
182

Cân nặng
80

Quê quán
Hà Nội
25
Nguyễn Văn Mạnh
Thủ môn
Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh
20/04/2002

Chiều cao
179

Cân nặng
76

Quê quán
Hà Tĩnh
2
Nguyễn Hồng Phúc
Hậu vệ
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh
31/05/2003

Chiều cao
172

Cân nặng
70

Quê quán
Hải Dương
14
Hoàng Tiến Dũng
Hậu vệ
Hoàng Tiến Dũng
Ngày sinh
08/03/2001

Chiều cao
168

Cân nặng
61

Quê quán
Quảng Ninh
18
Nguyễn Công Định
Hậu vệ
Nguyễn Công Định
Ngày sinh
18/11/2001

Chiều cao
175

Cân nặng
77

Quê quán
Nam Định
22
Nguyễn Đức Chính
Hậu vệ
Nguyễn Đức Chính
Ngày sinh
29/11/2001

Chiều cao
174

Cân nặng
61

Quê quán
Thái Bình
26
Trần Quốc Thành
Hậu vệ
Trần Quốc Thành
Ngày sinh
05/10/2001

Chiều cao
165

Cân nặng
60

Quê quán
Nghệ An
28
Trần Hữu Hoàng
Hậu vệ
Trần Hữu Hoàng
Ngày sinh
09/05/2000

Chiều cao
174

Cân nặng
65

Quê quán
Hà Nam
31
Trần Tuấn Anh
Hậu vệ
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh
13/01/2001

Chiều cao
179

Cân nặng
70

Quê quán
Bắc Giang
68
Vương Văn Huy
Hậu vệ
Vương Văn Huy
Ngày sinh
10/08/2001

Chiều cao
166

Cân nặng
63

Quê quán
Nghệ An
86
Phạm Anh Tú
Hậu vệ
Phạm Anh Tú
Ngày sinh
27/02/2001

Chiều cao
177

Cân nặng
68

Quê quán
Thanh Hóa
6
Nguyễn Nam Trường
Tiền vệ
Nguyễn Nam Trường
Ngày sinh
24/11/2001

Chiều cao
162

Cân nặng
62

Quê quán
Thanh Hóa
8
Đặng Quang Tú
Tiền vệ
Đặng Quang Tú
Ngày sinh
13/06/2001

Chiều cao
170

Cân nặng
69

Quê quán
Nghệ An
16
Nguyễn Hùng Mạnh
Tiền vệ
Nguyễn Hùng Mạnh
Ngày sinh
05/01/2001

Chiều cao
162

Cân nặng
58

Quê quán
Thanh Hóa
17
Nguyễn Duy Thanh
Tiền vệ
Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh
09/06/2002

Chiều cao
173

Cân nặng
67

Quê quán
Hà Nội
29
Ngô Kim Long
Tiền vệ
Ngô Kim Long
Ngày sinh
15/02/2000

Chiều cao
171

Cân nặng
65

Quê quán
Vĩnh Phúc
37
Nguyễn Thế Giáo
Tiền vệ
Nguyễn Thế Giáo
Ngày sinh
07/09/2002

Chiều cao
170

Cân nặng
57

Quê quán
Nghệ An
7
Nguyễn Công Tiến
Tiền đạo
Nguyễn Công Tiến
Ngày sinh
25/08/2002

Chiều cao
175

Cân nặng
65

Quê quán
Thái Bình
9
Trần Quốc Đạt
Tiền đạo
Trần Quốc Đạt
Ngày sinh
30/01/2003

Chiều cao
174

Cân nặng
60

Quê quán
Thanh Hóa
10
Nguyễn Văn Tùng
Tiền đạo
Nguyễn Văn Tùng
Ngày sinh
07/03/2002

Chiều cao
168

Cân nặng
63

Quê quán
Thanh Hóa
11
Nguyễn Trung Đạo
Tiền đạo
Nguyễn Trung Đạo
Ngày sinh
02/10/2002

Chiều cao
174

Cân nặng
67

Quê quán
Hà Tĩnh
13
Vũ Hoàng Đắc
Tiền đạo
Vũ Hoàng Đắc
Ngày sinh
21/02/2000

Chiều cao
163

Cân nặng
53

Quê quán
Hải Phòng
19
Ng.Văn Quang Dương
Tiền đạo
Ng.Văn Quang Dương
Ngày sinh
28/03/2003

Chiều cao
170

Cân nặng
65

Quê quán
Nghệ An
20
Lê Ngọc Trọng
Tiền đạo
Lê Ngọc Trọng
Ngày sinh
19/07/2001

Chiều cao
170

Cân nặng
62

Quê quán
Thanh Hóa
77
Nguyễn Đăng Tuấn
Tiền đạo
Nguyễn Đăng Tuấn
Ngày sinh
23/03/2001

Chiều cao
175

Cân nặng
67

Quê quán
Nghệ An
Loading...